Poängsystem

Hel tävlingsdag/Städdag - 10 poäng.

Halvt ävlingsdag/Städdag - 5 poäng.

Banbyggnad - 3 poäng.

Styrelseuppdrag/inkl protokollförda möten - 5 poäng per möte.

Styrelseuppdrag ordförande/kassör/sekreterare - 10 poäng  per termin.

Styrelseuppdrag ledarmot - 5 poäng per termin.

Ungdomssektionen - 2 poäng per prorokollfört möte.

 

50 poäng ger ett helt betalt anläggningskort (per termin)

30 poäng ger rabatt på stort anläggningskort (per termin)

20 poäng ger rabatt på stortträningskort (per termin)

20 poäng ger betalt familjekort (per år)

15 poäng ger betalt medlemskort (per år)

15 poäng ger rabatt på lilla träningskortet (per termin)

10 poäng ger 1 fri start på egen tävling.

(Ej uppnådda poäng kan räknas av procentuella av värdet)

 

Bästa ponny/häst i respektive gren som har flest poäng i TDBs poängsystem och som tävlat för URF får sin licens betald nästkommande år, om de väljer att vara kvar i klubben.

 

 

Följande ansvarsområden finns:

1: Läktare, trappor på båda sidor om läktaren. Kök, toa, samlingssal. Städas 1 gång vecka el vid behov inför och efter tävlingar och uthyrning av anlägningen - 25 poäng person/ termin behövs två.

2: Hinderförråd, manege/paddock samt underlang inne och ute - 25 poäng person/ termin, behövs 2st. (Harvning/sladdning ingår ej.

3: Anläggning utvändigt - 15 poäng person/ termin, behövs 3 st.

4: Kiosken - 35 poäng person/ termin, behövs 4 st.

5: Ungdomssektion: Sammankallande (vuxen medlem) - 25 poäng/ termin, behövs 1-2 personer.

6: Harvning - 3 poäng per tillfälle.

7: Hemsida - 15 poäng per termin.