MEDLEMSAVGIFT 2020

Junior 300 kr ( tom 18 år)

Senior 350 kr

Familj 700 kr

Medlemsavgiften betalas till URFs bankgiro 577-8915.

När du betalar vill vi veta namn, adress, födelsedata och telefonnummer på samtliga som vill bli medlemmar.