NY MEDLEMSAVGIFT 2021

Junior 350 kr ( tom 18 år)

Senior 400 kr

 

Medlemsavgiften betalas till URFs bankgiro 577-8915.

När du betalar vill vi veta namn, adress, födelsedata och telefonnummer på samtliga som vill bli medlemmar.