Här är länken till aktuell kalender som uppdateras så fort förändringar sker.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=uddevallaryttarforening%40gmail.com&ctz=Europe%2FStockholm