Tävlingar 2021

V 23 12 -13 juni Junihoppet, ponny/ridhäst

V 27 10 juli  Julihoppet, ponny

V 33 21-22 aug Augustihoppet, ponny/ridhäst

v40 9 oktober Energihoppet, ponny.